Zeer energiezuinige woning in Heino

Bouwbedrijf Otten heeft een zeer energiezuinige woning opgeleverd in Heino

Veel warmte verdwijnt uit huis via de aansluitingen van het dak, de vloer en de kozijnen. Met goede isolatie en een grote luchtdichtheid van de woning kan dus fors worden bespaard op de energiekosten. Bouwbedrijf Otten heeft recentelijk een woning opgeleverd waarbij achteraf, middels een zogenaamde Blowerdoortest, is vastgesteld dat de woning ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen van luchtdichtheid.


Laag energieverbruik en hoge luchtdichtheid
De opdrachtgever had als wens een traditionele woning te laten bouwen met een zeer laag energieverbruik en een hoge mate van luchtdichtheid. Dit is gerealiseerd door middel van de dak- en wandconstructie uit te voeren met een RC van 5.0, aandacht voor goede kozijnen met dubbele kierdichting en het toepassen van drie laags glas. Daarnaast is gedurende de uitvoering veel aandacht geschonken aan de detaillering, met name de luchtdichtheid.

Marinus Hoppen (directeur) heeft aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker omdat de eisen op het gebied van energiezuinigheid en gebouwcomfort steeds verder worden aangescherpt. Daarbij zorgt luchtdicht bouwen voor energiebesparing, een hoger binnencomfort, het voorkomen van vochtproblemen en het verbeteren van de geluidwering. Als je in een project de afgesproken energieprestatie-eis wil nakomen, dan is het van groot belang dat eenieder die bij de uitvoering is betrokken, fundamenteel begrijpt waar hij mee bezig is. Plaats je een extra dakkapel of kies je bijvoorbeeld toch voor een andere CV ketel dan moet je goed weten in hoeverre dat gevolgen heeft voor de energieprestatie van de woning.

Onze vakmensen op de bouwplaats moeten op hun beurt goed begrijpen waarom, en hoe lucht- en kierdicht gebouwd moet worden. En als straks ook het energielabel nieuwbouw wordt ingevoerd, hoe bouw je dan een compleet dossier op, waarmee je de vereiste kwaliteit aantoont? Er is dan ook veel aangelegen om de organisatie voor te bereiden op de snelle ontwikkelingen die op dit gebied gaande zijn. Maar dan wel door een integrale aanpak, zodat alle disciplines in staat zijn om kennis te vergaren, dit met elkaar te delen en gezamenlijk voor oplossingen te zorgen.

Nieuw tijdperk
Een nieuw tijdperk voor de energieprestaties van gebouwen is van start gegaan! In het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw zijn stevige ambities afgesproken tussen Rijksoverheid en marktpartijen om een energiereductie te realiseren van 50% voor nieuwbouw in 2015 ten opzichte van 2007. Dit betekend dat de EPC waarde van woningen van 0.8 in 2007 naar 0.4 in 2015 zal gaan! Daarnaast is de invoering van het energielabel nieuwbouw in aantocht. Bouwbedrijf Otten wil de ambities op het gebied van energiezuinig bouwen in de praktijk waarmaken en heeft zich als organisatie daar goed op voorbereid.